Pogoji poslovanja in varovanje osebnih podatkov

Kontakt podjetja

Naziv: Drožomanija – Sourdoughmania, d.o.o.

Naslov: Tomšičeva ulica 39, 2380 Slovenj Gradec

E-pošta: info@drozomanija.si

Davčna številka: SI14007118

Matična številka: 8867003000

Registrirano pri sodišču Slovenj Gradec

Pravno obvestilo

Varovanje osebnih podatkov

Zasebnost

Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta katere bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o Družbi Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,.

Splošni pogoji uporabe

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine (splošne pogoje), saj vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo elektronsko trgovino.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani ali na strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist Družbe Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,., razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja ali v drugih dokumentih, sestavljenih s strani podjetja Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,, ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja samo v pisni obliki.

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., se s svojim poslovanjem v elektronskem trgovanju trudi, da so vse informacije, objavljene na straneh elektronske trgovine točne in ažurne, kljub temu pa si podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., in njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo sam dostop do trgovine občasno ni mogoč. Prav zato si podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

DOSTOPNOST INFORMACIJ:

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s po prodajnimi storitvami in garancijami),

dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, način plačila in dostave,

časovno veljavnost ponudbe,

rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Postopek nakupa

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek ali storitev je v elektronski trgovini predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki, če je izdelke ali storitev specifične narave: Naziv izdelka, slika, krajši opis, daljši opis, dodatni atributi (časovno trajanje, barva, velikost…)in cena.

Če želeni izdelek ali storitev želite položiti v košarico preprosto pritisnete na gumb “Dodaj v košarico”.

Nakupovalna košarica

Nakupovalna košarica ima enako vlogo kot košarica v vaši najljubši trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke, ter vam kaže njihovo število.

Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku ter iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke ali storitve.

Izbranim izdelkom ali storitvam lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb “Posodobi nakupovalno košarico” se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa.

Izdelke v košarici lahko iz nje izbrišete s pritiskom na gumb “briši”

Postopek nakupa

Če ste prepričani, da želite izdelke ali storitve, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb “Oddaj naročilo“.

Prijava ali registracija: Sistem vas bo preusmeril na obrazec, kjer se prijavite v »Moj račun« oz. ga ustvarite. Za dostop do »Mojega računa« potrebujete elektronski naslov in geslo, ki si ju določite sami. Za registracijo potrebujete osnovne podatke.

Prejemnik: Po prijavi vas bo sistem preusmeril na stran, na kateri lahko izberete oz. vpišete naslov prejemnika.

Dostava: Po vpisu prejemnika bo sistem zahteval potrditev načina dostave.

Način plačila: V naslednjem koraku določite način plačila. Na voljo je plačilo blaga s kreditno kartico Visa, Visa Electronic ali Eurocard – Mastercard.

Postopek nakupa se zaključi s klikom na gumb “Oddajte naročilo“. Po tem koraku vam sistem izpiše »Vaše naročilo je bilo prejeto.« s povezavo na ogled naročila.

Pogoji dostave in davki

Dostavo blaga naročenega ali kupljenega v elektronski trgovini, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavila dostavna služba Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,

Kdaj bom prejel-a naročeno blago?

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje tri delovne dni po oddaji naročila). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame.

Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju.

V podjetju Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Kakšni so stroški dostave blaga?

nakup s plačilno kartico: (dostava Pošta Slovenije ali dostavne službe): Stroški dostave: 3.99 EUR , strošek dostave, ki ga plača kupec, se zaračuna ob nakupu.

nakup s plačilno kartico/ gotovino: (osebni prevzem): Pri osebnem prevzemu potrebujete osebni dokument, pri tem vam ne zaračunamo stroškov dostave.

brezplačna dostava na 120€

cena poštnine po povzetju 5.60€

Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v zgoraj navedenih cenah.

Ali lahko pošljem izdelek tudi na drug naslov ali kot darilo?

Da. Izdelke lahko pošljete na katerikoli naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

V kolikor želite, da je prejemnik izbranih izdelkov ali storitev druga oseba kot naročnik oziroma plačnik naročila, potrdite tipko “Pošlji na drug naslov” in v obrazec vnesite zahtevane podatke za naslov prejemnika.

V primeru, da ste kupili izdelek kot darilo, tej pošiljki ne bomo priložili računa in prejemniku ne bo potrebno nič plačati, račun pa bomo poslali na naslov naročnika. Izdelke ali storitve je mogoče poslati na drug naslov ali kot darilo izključno ob predpogoju, da je način plačila v elektronski trgovini kreditna kartica.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije.

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si podjetje xxxxxxx d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročila dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., sama ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji, razprodane zaloge in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere.

Obveznost prodajalca je, da izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, obveznost mora biti izvršena najkasneje v 30 dneh od dneva naročila, razen če se stranki ne dogovorita drugače, oziroma če je na spletni strani izrecno omenjeno, da bo kupljeno blago dobavljeno v roku določenega števila dni.

Reklamacije, odpovedi naročil in vračilo blaga

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov.

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, sta strošek vračila artikla (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor) in že plačana poštnina, če je bil izdelek že poslan stranki.

Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na naslednji povezavi.

Cene in plačilni pogoji

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog.

Cene v internet trgovini veljajo samo ob naročilu in se lahko spreminjajo brez predhodne najave. Navedene cene v trgovini veljajo samo ob naročilu preko interneta.

(VELJA za tiste, ki imajo tudi fizično trgovino- zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v elektronski in fizični trgovini).

Plačilni pogoji

Plačilo v elektronski trgovini je mogoč le v enkratnem znesku.

Plačati je mogoče:

Po povzetju ob dostavi paketa.

Z gotovino ob prevzemu v trgovini (ime podjetja,naslov,kraj)

Z nakazilom na TRR račun podjetja Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po elektronski pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun prodajalca.

S plačilom preko PayPal-a plačajte enostavno in varno preko Paypal-a, ki omogoča tudi plačilo s kreditnimi in debetnimi karticami (Mastercard, Visa, American Express, Discover network, …) Ko končate naročilo, vas bo stran avtomatsko preusmerila na platformo PayPal. Če ste že PayPal uporabnik, se lahko prijavite z vašimi uporabniškimi podatki in potrdite plačilo. Če niste registrirani uporabniki PayPal-a, se lahko prijavite kot gost ali odprete PayPal račun in nato potrdite plačilo. V primeru da ima artikel znižano ceno se pri plačilu preko Pay-Pal-a popust zniža za 3%.

S plačilom preko Paypal Express registrirani uporabniki PayPal-a lahko plačate enostavno in hitro brez registracije, ter vnašanja podatkov zaključite nakup. To storite tako, da pri izbiri plačila kliknete na gumb PayPal Express, ki vas bo preusmeril na vaš račun, nato se morate le še prijaviti in potrditi nakup, Paypal pa bo vse zahtevane podatke dodal samodejno.

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

Dostava

Izdelke naročene v spletni trgovini Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., bomo kupcu poslali v najkrajšem možnem času. Naročila oddana do 10.00 ure, bomo poslali isti delovni dan, sicer pa naslednji delovni dan. Če izdelka ni na zalogi, bo kupec moral počakati na dostavo. Možnosti so naslednje:

če ste naročili darilo, ki ga je treba aranžirati, to traja običajno en delovni dan

če je ob naročilu pri izdelku pisalo, da ni dobavljiv, ga nimamo na zalogi v centralnem skladišču. Ker pa imamo po Sloveniji veliko lastnih poslovalnic, bomo morda našli izdelek v eni od teh poslovalnic in vam ga poslali. V kolikor vam ga kljub temu ne bomo mogli dostaviti, vas bomo o tem obvestili in stornirali naročilo.

če boste naročili več izdelkov in bo potrebno na nekatere čakati dlje, vas bomo vprašali, ali vam lahko naročilo delno izdobavimo, ali boste raje počakali, da bodo vsi izdelki na zalogi

S podjetjem Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., imamo sklenjeno pogodbo o dostavi pošiljk. Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., običajno potrebuje dan ali dva za dostavo pošiljk. Čas dostave je med 8. in 13. uro in si lahko kot naslov dostave izberete tudi vaš službeni naslov. Ob nakupu se lahko odločite, da kupljene izdelke dostavimo tudi na drug naslov. Naslovnika pošiljke morate v tem primeru vnesti v spletni obrazec. Če ste izbrali kot način plačila plačilo po povzetju, poskrbite, da boste imeli pri sebi dovolj gotovine, ko vam kurir dostavi paket. Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga navedli za dostavo, vas bo kurir poklical in se boste dogovorili kje in kdaj lahko dvignete paket.

Strošek dostave:

Strošek dostave ni odvisen od velikosti in teže blaga in je enak za celotno Slovenijo.

Vrednost naročila

Strošek dostave

od 0 € do 120 €

3,99 EUR

nad 120 €

Brezplačna dostava!

V strošku dostave je že zajet DDV.

Zakaj se mi je izpisalo opozorilo “Plačilo zavrnjeno”?

Več razlogov je, zakaj se vam je izpisalo opozorilo “Plačilo zavrnjeno”. Glavni med njimi so:

Naslov plačnika, ki ste ga vpisali v naročilnico, ni enak naslovu na kartici, ki ste jo uporabili kot plačilno sredstvo. Preverite, ali se naslova ujemata. Izplačilo bo v nasprotnem primeru pri preverjanju z ukrepi proti zlorabam zavrnjeno. Taka zaščita varuje lastnika kartice proti zlorabam v primerih, ko je kartica ukradena ali če jo izgubite.

Številka kartice je napačna. Preverite številko in pri morebitnem ponovnem vpisu številke ne uporabljajte vezajev, pomišljajev ali presledkov med številkami. Na primer: 1234987650 je pravilno zapisana številka kartice, 1234 – 9876 – 50 pa je napačna.

Datum veljavnosti kartice je napačen. Ujemati se mora z datumom na kartici. Preverite, če se datum veljavnosti iz naročilnice ujema z datumom na kartici.

Plačilni kartici je potekla veljavnost. Preverite datum na kartici, če morda ni potekla veljavnost vaše kartice.

Plačilna kartica je preklicana ali prijavljena kot ukradena. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, če je vaš račun še veljaven.

Kontrolna številka, ki so jo vpiše pri plačilu z kreditno kartico je trimestna in predstavlja zadnje tri številke, napisane na hrbtni strani kartice.

Presegli ste limit, ali pa bi s tem plačilom presegli limit na svojem računu. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, kakšno je stanje na vašem računu. Če ste na primer v zadnjem času veliko priključno kupovali ali pa ste načrtovali potovanje in pri tem opravili tudi rezervacije, vam je banka verjetno omejila izplačila zaradi drugih izplačil, ki so v teku.

Če ste vpisali pravilne podatke in je stanje na računu plačilne kartice v okviru dovoljenega, vam pa se še vedno izpisujejo opozorila o zavrnjenem plačilu, so se morda pojavile motnje na zvezi z bančnim sistemom potrjevanja izplačil, ki začasno ovirajo poslovanje. Poskusite še enkrat pozneje ali pa se obrnite za pomoč na izdajatelja kreditne kartice.

Zakaj naročilnica ne sprejme moje plačilne kartice?

Najprej preverite, da je bil zapis številke kreditne kartice pravilen: da niste morda uporabili presledkov, pik, pomišljajev ali drugih znakov pri vnosu številk. Čeprav so na veliki večini kartic številke odtisnjene v skupinah po štiri in je med njimi presledek, jih v vpisno polje spletne naročilnice ne smete vpisati na enak način. Primer pravilnega in napačnega vnosa številk:

1234432156788765 pravilno

1234 4321 5678 8765 napačno

1234-4321-5678-8765 napačno

4321.5678.8765 napačno

Potem preverite, če ste izbrali pravilno ime kartice (Visa, MasterCard). Če niste izbrali pravilnega imena, je trgovina ne bo sprejela in uporabila z drugo številko. Vsaka plačilna kartica ima namreč določeno zaporedje številk in sistem takoj odkrije napako.

Nazadnje preverite še, če se datum veljavnosti plačilne kartice ujema z vnesenim datumom na spletni naročilnici.

Kontrolna številka, ki so jo vpiše pri plačilu z kreditno kartico je trimestna in predstavlja zadnje tri številke, napisane na hrbtni strani kartice.

Če ste vpisali pravilne podatke in je stanje na računu plačilne kartice v okviru dovoljenega, vam pa se še vedno izpisujejo opozorila o zavrnjenem plačilu, so se morda pojavile motnje na zvezi z bančnim sistemom potrjevanja izplačil, ki začasno ovirajo poslovanje.

Varnost nakupa

Elektronska trgovina Trgovina.com je zaščitena s 128 bitno enkripcijo in uporabnikom zagotavlja visoko stopnjo varnosti.

Vzpostavili smo najboljše varnostne ukrepe, zato so vaši zasebni in finančni podatki (plačilne kartice in načini plačevanja) zaščiteni, ko jih pošiljate prek interneta. Našteli vam bodo razloge, zakaj je nakupovanje v tej elektronski trgovini varno:

podatki na številki vaše kartice so zaščiteni z varnostno kodo (enkripcijo) že v vašem računalniku, še preden jih pošljete preko interneta,

način zaščite z varnostno kodo je zanesljiv in varen,

mnogo enostavnejših načinov kraje kartice obstaja, kot je prek interneta,

neutemeljen in razširjen strah o kraji plačilne kartice se je pojavil zaradi slabe obveščenosti medijev, ki samo širijo govorice, ne da bi preverili resnična dejstva.

O svojem naročilu boste seznanjeni po elektronski pošti. Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., od svojih strank nikoli ne zahtevajo celotnih podatkov o številkah kreditnih kartic, uporabniških imenih in osebnih geslih ali drugih podatkov, s katerimi bi lahko nepooblaščena oseba na kakršenkoli način prišla na nezakonit način do vaših osebnih podatkov. Vsako pošto ali drugo sporočilo, v kateri bi oseba, ki se predstavlja za zaposlenega ali kakorkoli povezanega z podjetjem Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. ali prodajalca, od vas zahtevala karkoli, s čimer bi lahko prišla do zgoraj navedenih podatkov štejte za brezpredmetno, vsak tak poskus pa takoj javite na naslov info@drozomanija.si.

Kako so zaščiteni podatki moje plačilne kartice?

Sistem spletnega naročanja sprejema podatke samo od brskalnika z vgrajeno zaščito podatkov. Ti brskalniki namreč zakodirajo podatke, ki jih pošiljajo, z uporabo spletnega protokola, ki se imenuje “Secure Socket Layer” (SSL). Ta premeša podatke in s tem prepreči, da bi jih kdo podatke in prebral. Celotno spletno naročanje, ki vključuje podatke o kupcih, naslove, načine plačevanja in podatke plačilne kartice, je zaščiteno z uporabo tehnologije SSL. To pomeni, da so vaši podatki zaščiteni z varnostno kodo in varnostnimi ukrepi, še preden so poslani z vašega računalnika.

Poiščite ikono s sličico ključa oz. ključavnice v oknu vašega brskalnika in s tem preverite, ali je spletno naročanje zaščiteno s tehnologijo SSL.

Opomba: Nekateri brskalniki prikazujejo naročilnico na celem zaslonu, zato zaščitne ikone ne morete videti. V tem primeru kliknite “View” v orodni vrstici in preverite, ali zaščita deluje. Večina brskalnikov, vključno z Nestscapeom in Microsoftom, imajo možnost uporabe sistema SSL. Če ga vaš brskalnik nima, vam bo naš sistem izpisal opozorilo o napaki, ko boste označili izdelek, ki bi ga radi kupili.

Poleg tega ostanejo podatki vaše plačilne kartice v zaščiteni podatkovni bazi našega sistema spletnega naročanja. Tako lahko s pomočjo našega sistema nakupujete večkrat in kolikor dolgo želite, saj so vsi osebni podatki varno spravljeni v sistemu in zaščiteni s številnimi varnostnimi ščiti in kodami. Vsekakor je bistvena razlika, če s plačilno kartico plačujete v številnih trgovinah, restavracijah in na bencinskih črpalkah, kjer potuje kartica skozi roke stotine neznancev in pravzaprav ne veste, kaj se z njo dogaja.

Kako varno je zares varno?

Nobena zaščita z varnostno kodo ni popolnoma varna pred vdorom v sistem, pa naj bo to kak računalniški gorečnež ali organizacija, ki razpolaga z zadostnimi sredstvi in časom. Količina časa in denarja se povečujeta premosorazmerno z dolžino ključa, ki je uporabljen za zaščito podatkov. Za algoritem zaščite z varnostno kodo (enkripcije), ki ga uporabljamo mi (uporabljamo enako tehnologijo kot vojaške protiobveščevalne enote, ki ščitijo tajne prenose podatkov), je potrebno ogromno časa in sredstev, kar je že samo po sebi odlična zaščita. Zlorabe ali kraje, ki se ne izplačajo, niso preveč privlačne za goljufe.

Pri nasilnem vdoru v sistem morajo vlomilci uporabiti nešteto možnih kombinacij bitov v ključu (navadno je ključ v obsegu več deset do tisoč bitov) in zapletene matematične izračune, ki vzamejo ogromno časa, preden odkrijejo pravi ključ. Če zamenjamo 39-bitni ključ s 40-bitnim, se čas izračuna in sredstev podvoji, če želi vlomilec razbiti kodo. Daljši ključi potrebujejo tudi dlje časa za odkodiranje sporočila, tako da se varnost in hitrost prenosa podatkov vedno ujemata. Kode, ki jih uporabljajo za izstrelitev jedrskega orožja, imajo 1024-bitni ključ. Ključi, ki varujejo podatke plačilne kartice in spletno poslovanje, pa so 40-bitni, kar je popolnoma zadovoljivo. Večina brskalnikov podpira 40-bitno tehnologijo SSL, strežniki pa celo do 128-bitno.

Da boste lažje razumeli povezavo med biti in dolžino ključa, začnimo pri krajšem ključu. Najprej moramo vedeti, da je “bit” binarno število v osnovnem dvojiškem sistemu števil. Tako 10-bitni ključ predstavlja število 2 na deseto potenco (210). 210 je priročno matematično število, saj lahko 2 zmnožimo desetkrat (2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2), kar je enako 1024. Z 10-bitnim ključem dobimo pravilno število po tisočkratnem ugibanju. 40-bitni ključ predstavlja število od ene do bilijon, zato bi za iskanje pravilnega ključa verjetno morali preskusiti več kot bilijon kombinacij, pa še nekaj milijard več, kar presega vsako še tako veliko srečo na loteriji.

Varstvo podatkov

Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o.,. se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Podjetje Družba Drožomanija-sourdoughmania, d.o.o., se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno.

Kako ustvariš svoj domači kvas

NL subscription - prve droži(#4)